Saturday, December 18, 2010

Би тэдэнд юу ч зориулаагүй

Өөрийгөө хүлцэх гэж ганцаардсан
Дотоод шаналан минь 
Орь ганц сэтгэлийн гүн дэхь
Дотоод шалтгаан  минь
   Элсэн цагаас тасарч үлдсэн
   Ширхэг цаг хугацаа минь
   Эндээс цааш алхах
   Сэтгэхүйн хөдөлгүүр минь
Бодьгалаас асч бодьгалд нөгчих
Бодит, сүнслэг орон зай минь
Бурхан чөтгөрт л битгий тоогдоорой
Би тэдэнд юу ч зориулаагүй
Яруусал минь...........

No comments:

Post a Comment